S. 6-334 Dossierfiche                  

Jaarverslag van de minister van Justitie betreffende het contentieux van BelgiŽ voor het Europees Hof voor de rechten van de mens tijdens de periode 2015-2016

verslag over de werkzaamheden
Europees Hof voor de rechten van de mens
hoorzitting
migratie
politiek asiel
eerbiediging van het privť-leven
strafgevangenis
gedetineerde
strafstelsel
opname in psychiatrische kliniek
recht op gezondheid
rechtsvordering
verjaring van de vordering
politie
verwijdering
gerechtelijke achterstand
rechtsmiddel
toegang tot de rechter
rechten van de verdediging
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-334/1 6-334/1 (PDF) Verslag namens de commissie 2/6/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/3/2017   Indiening Doc. 6-334/1 6-334/1 (PDF)
27/3/2017   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/3/2017   Verzending naar commissie
27/3/2017   Inschrijving op agenda
27/3/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
27/3/2017   Hoorzitting met de heer Vincent Houssiau, directeur algemeen beleid, de heer Yves Van den Berge, adjunct-directeur, en mevrouw Kristel Stouffs, adviseur mensenrechten, van het kabinet van de minister van Justitie
27/3/2017   Hoorzitting met de dames Chantal Gallant, Stťphanie Grisard en Isabelle Niedlispacher, attachees FOD Justitie, co-agenten van de Regering voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
8/5/2017   Inschrijving op agenda
8/5/2017   Uitgesteld
22/5/2017   Inschrijving op agenda
22/5/2017   Niet behandeld
2/6/2017   Inschrijving op agenda
2/6/2017   Goedkeuring verslag
Eenparig (11 stemmen). Het voorstel om het verlsag in de plenaire vergadering te bespreken, wordt verworpen met 6 tegen 3 stemmen, bij 2 onthoudingen.
Doc. 6-334/1 6-334/1 (PDF)
2/6/2017   Einde behandeling
2/6/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 27/3/2017, 2/6/2017

Kruispuntbank van de wetgeving