S. 6-303 Dossierfiche                  

Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid
Cindy Franssen    Brigitte Grouwels    Karin Brouwers    Johan Verstreken    Sabine de Bethune    Nadia El Yousfi    Latifa Gahouchi    Véronique Jamoulle    Anne Lambelin    Philippe Mahoux    Christie Morreale    Karl-Heinz Lambertz    Patrick Prévot    Christiane Vienne    Olga Zrihen    Petra De Sutter    Anne Barzin    Jacques Brotchi    Olivier Destrebecq    Yves Evrard    Jean-Paul Wahl    Ann Brusseel    Martine Taelman    Bert Anciaux    Rob Beenders    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen    Christophe Bastin    François Desquesnes    Bertin Mampaka Mankamba    Véronique Waroux    Philippe Henry    Annemie Maes    Elisabeth Meuleman    Hélène Ryckmans    Cécile Thibaut    Valérie De Bue    Christine Defraigne    Alain Destexhe   

volksgezondheid
voorkoming van ziekten
hormoon
chemisch product
gevaarlijke stof
informatieverslag
institutionele samenwerking
consumptiegoederen
endocriene ziekte
hormoonontregelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-303/1 6-303/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 14/11/2016
6-303/3 6-303/3 (PDF) Hoorzittingen en schriftelijke adviezen 23/1/2018
6-303/2 6-303/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/2/2018
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
14/11/2016   Indiening van het verzoek Doc. 6-303/1 6-303/1 (PDF)
28/11/2016   Inschrijving op agenda Bureau
16/12/2016   Inschrijving op agenda
16/12/2016   Algemene bespreking Hand. 6-24 Hand. 6-24 (PDF)
16/12/2016   Stemming (+36/-0/o13)
Stemming NL: (+17/-0/o13) Stemming FR: (+18/-0/o0)
Hand. 6-24 Hand. 6-24 (PDF)
16/12/2016   Aanneming van het verzoek
  [S2] Behandeling door Senaat
9/1/2017   Opstellen informatieverslag
9/1/2017   Inschrijving op agenda Bureau
9/1/2017   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
23/1/2017   Inschrijving op agenda Bureau
23/1/2017   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/3/2018   Inschrijving op agenda
23/3/2018   Algemene bespreking
23/3/2018   Stemming (+34/-0/o11)
Stemming NL (14+/0-/11o) Stemming FR (19+/0-/0o)
Hand. 6-37 Hand. 6-37 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
9/1/2017   Verzending naar commissie
23/1/2017   Einde behandeling
23/1/2017   Verzending naar een andere commissie
27/1/2017   Inschrijving op agenda
27/1/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen, Patrick Prévot, Anne Barzin, Cécile Thibaut, Véronique Waroux, Bart Van Malderen
27/1/2017   Regeling der werkzaamheden
10/2/2017   Inschrijving op agenda
10/2/2017   Regeling der werkzaamheden
24/2/2017   Inschrijving op agenda
24/2/2017   Hoorzitting met de heer Jean-Pierre Bourguignon, emeritus hoogleraar pediatrische endocrinologie, Eenheid neuro-endocrinologie, CHU Liège, GIGA Neurosciences, Universiteit van Luik
24/2/2017   Hoorzitting met de heer Gabriël Devriendt, researcher PURES, onafhankelijk onderzoeksinstituut
24/2/2017   Hoorzitting met mevrouw Lisette van Vliet, Senior Policy Officer, Chemicals & Health, Health & Environment Alliance (HEAL)
24/2/2017   Gedachtewisseling
17/3/2017   Inschrijving op agenda
17/3/2017   Hoorzitting met Prof. dr. Greet Schoeters, hoogleraar milieu en gezondheid, Universiteit Antwerpen en University of Southern Denmark, projectleider milieu en gezondheid, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
17/3/2017   Hoorzitting met Prof. dr. Jan Tytgat, gewoon hoogleraar toxicologie en hoofd van het Laboratorium voor Toxicologie en Farmacologie, KU Leuven
17/3/2017   Hoorzitting met de heer Fabrice Péters, coördinator a.i. van de Hoge Gezondheidsraad
17/3/2017   Hoorzitting met Prof. em. dr. Luc Hens, expert bij de Hoge Gezondheidsraad
17/3/2017   Hoorzitting met mevrouw Martine Röhl, attaché risicobeheer, chemische stoffen, dossiers REACH, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
17/3/2017   Gedachtewisseling
28/4/2017   Inschrijving op agenda
28/4/2017   Hoorzitting met Pesticide Action Network-Europe (PAN): mevrouw Angeliki Lyssimachou, Environmental Toxicologist, Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs) & Glyphosate Campaign Coordinator
28/4/2017   Hoorzitting met Gezinsbond: mevrouw Danielle van Kalmthout, attachee Studiedienst
28/4/2017   Hoorzitting met Prof. dr. Catherine Bouland, directeur van het onderzoekscentrum milieu- en arbeidsgezondheid, Université Libre de Bruxelles (ULB) - School voor Volksgezondheid
28/4/2017   Hoorzitting met Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW): mevrouw Valérie Xhonneux, experte Gezondheid-Milieu en Productpolitiek
12/5/2017   Inschrijving op agenda
12/5/2017   Hoorzitting met prof. dr. Adelheid Soubry, Hoofd van de Onderzoeksgroep Epidemiologie, Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, Faculteit Geneeskunde, KU Leuven
12/5/2017   Hoorzitting met prof. dr. Peter Goethals, Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent
22/5/2017   Inschrijving op agenda
22/5/2017   Hoorzitting met Essenscia: mevrouw Tine Cattoor, Advisor Product Policy - VLARIP Project Leader
22/5/2017   Hoorzitting met Detic: de heer Frederick Warzee, Cosmetic Scientist, Head of Communications and Corporate Social Responsibility - Key Spokesperson
22/5/2017   Hoorzitting met PlasticsEurope: de heer Marc Jamin, Member European PC/BPA Group of PlasticsEurope
22/5/2017   Hoorzitting met Fédération Wallonne de l'Agriculture: de heer Bernard Decock, Adviseur bij de Studiedienst
16/10/2017   Inschrijving op agenda
16/10/2017   Regeling der werkzaamheden
2/2/2018   Inschrijving op agenda
2/2/2018   Voorstelling
van de ontwerpvaststellingen en -aanbevelingen door de rapporteurs
23/2/2018   Inschrijving op agenda
23/2/2018   Stemming (+10/-0/o1)
23/2/2018   Aanneming voorstel
23/2/2018   Vertrouwen rapporteur Doc. 6-303/2 6-303/2 (PDF)
23/3/2018   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister, V-Emin en min van Werk, min Soc Zaken en Volksg., min Energie, Leefm.en Duurz Ontwikk, min Middenstand, Zelfst, KMO's, Landb en Maatsch integ + voorz. Kamer en min-presidenten en voorz parlementen van gemeensch. en gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 16/12/2016
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/3/2018
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Voorstel aangenomen 27/1/2017, 10/2/2017, 24/2/2017, 17/3/2017, 28/4/2017, 12/5/2017, 22/5/2017, 16/10/2017, 23/2/2018

Kruispuntbank van de wetgeving