S. 6-264 Dossierfiche                  

Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2016
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

bankcontrole
interne markt
EU-controle
Syrië
terrorisme
rijksbegroting
Akkoord van Schengen
Frontex
buitengrens van de EU
economische en sociale samenhang
EU-programma
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Rusland
elektronische handel
actieprogramma
Europese Commissie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
vennootschapsbelasting
energiebeleid
migratiebeleid van de EU
EU-milieubeleid
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
digitale technologie
EU-bankenunie
Europees Semester
digitale eengemaakte markt

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-264/1 6-264/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 16/3/2016
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
29/2/2016   Indiening
29/2/2016   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
29/2/2016   Verzending naar commissie
29/2/2016   Inschrijving op agenda
29/2/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe, Güler Turan
29/2/2016   Gedachtewisseling
29/2/2016   Einde behandeling Doc. 6-264/1 6-264/1 (PDF)
29/2/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 29/2/2016

Kruispuntbank van de wetgeving