S. 6-137 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 21, eerste lid, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op de vervanging van artikel 21, eerste lid
Bert Anciaux    Katia Segers    GŁler Turan   

vrijheid van godsdienst
scheiding tussen kerk en staat
geestelijkheid
herziening van de grondwet
gelijke behandeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-137/1 6-137/1 (PDF) Herziening van de grondwet 10/12/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/12/2014   Indiening Doc. 6-137/1 6-137/1 (PDF)
10/12/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/7/2015   Externe adviesaanvraag: Raad van State
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/12/2014   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving