S. 5-897 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen
Nele Lijnen   

particuliere verzekering
handel in organen
orgaantransplantatie
ziekenhuis
ziekteverzekering
bio-ethiek
levensverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-897/1 5-897/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/3/2011
5-897/2 5-897/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/3/2011   Indiening Doc. 5-897/1 5-897/1 (PDF)
7/4/2011   Inoverwegingneming
7/4/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
9/6/2011   Verzending naar een andere commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
7/4/2011   Verzending naar commissie
7/6/2011   Inschrijving op agenda
7/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Brotchi, Marleen Temmerman
7/6/2011   Bespreking
7/6/2011   Hoorzitting met de heer Christiaan De Coster, directeur-generaal van het Directoraat-generaal Gezondheidsvoorzieningen, FOD Volksgezondheid
7/6/2011   Hoorzitting met de heer Frank Robben, administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en e-Health-platform
7/6/2011   Verslag over de besprekingen
Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs voor het opstellen van een verslag over de besprekingen
Doc. 5-897/2 5-897/2 (PDF)
9/6/2011   Herverzending naar een andere commissie
9/6/2011   Verzending naar verenigde commissies
16/6/2011   Inschrijving op agenda
16/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
16/6/2011   Verslag door de heer Jacques Brotchi
namens de commissie voor de Sociale Aangelegenheden
30/6/2011   Inschrijving op agenda
30/6/2011   Bespreking
22/11/2011   Inschrijving op agenda
22/11/2011   Bespreking
29/11/2011   Inschrijving op agenda
29/11/2011   Bespreking
14/6/2012   Inschrijving op agenda
14/6/2012   Zal worden ingetrokken
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Opnieuw verzonden 7/6/2011
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/6/2011, 30/6/2011, 22/11/2011, 29/11/2011, 14/6/2012

Kruispuntbank van de wetgeving