S. 5-576 Dossierfiche K. 53-903

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 23 juni 2010, tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen
Regering Y. Leterme II  

ratificatie van een overeenkomst
Europees Parlement
zetelverdeling
Verdrag van Lissabon
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-576/1 5-576/1 (PDF) Wetsontwerp 13/12/2010
5-576/2 5-576/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2010
K. 53-903/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/12/2010
K. 53-903/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/3/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/12/2010   Indiening Doc. 5-576/1 5-576/1 (PDF)
13/12/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/12/2010   Inschrijving op agenda
23/12/2010   Algemene bespreking Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
23/12/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
23/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/12/2010   Verzending naar commissie
21/12/2010   Inschrijving op agenda
21/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena
21/12/2010   Bespreking
21/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
21/12/2010   Aanneming zonder amendering
21/12/2010   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-576/2 5-576/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/12/2010   Overzending Doc. K. 53-903/1
15/2/2011   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 80
3/3/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 21, p. 57-58
3/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 21, p. 84
Doc. K. 53-903/2
3/3/2011   Aanneming zonder amendering
3/3/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/3/2011   Bekrachtiging en afkondiging
30/11/2011   Bekendmaking (70712-70716)
22/12/2011   Erratum (80205)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/12/2010
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/3/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/3/2011 30/11/2011 , blz 70712-70716
Errata
Op 22/12/2011 , blz 80205

Kruispuntbank van de wetgeving