S. 5-382 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de Europese Unie betreft
Francis Delpérée   

Hof van Justitie van de Europese Unie
Verdrag betreffende de Europese Unie
herziening van het Verdrag (EU)
wetgevingshandeling (EU)
Europese verdragen
schending van het EU-recht
subsidiariteitsbeginsel
regionaal parlement
terminologie
Verdrag van Lissabon
beroep tot nietigverklaring (EU)
relatie tussen de regio's en de Unie
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-382/1 5-382/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 22/10/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/10/2010   Indiening Doc. 5-382/1 5-382/1 (PDF)
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/11/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving