S. 5-2882 Dossierfiche K. 53-3461

Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten wat de vrijwillige militaire inzet betreft
Gerald Kindermans   Christophe Lacroix   Kristof Waterschoot  

loon
gezinsuitkering
krijgsmacht
militair personeel
vrijwillige legerdienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3461/1 Wetsvoorstel 19/3/2014
K. 53-3461/2 Amendement 3/4/2014
K. 53-3461/3 Verslag namens de commissie 10/4/2014
K. 53-3461/4 Tekst aangenomen door de commissie 11/4/2014
5-2882/1 5-2882/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
K. 53-3461/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/4/2014
5-2882/2 5-2882/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2014
5-2882/3 5-2882/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3461/1
20/3/2014   Inoverwegingneming
20/3/2014   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 191, p. 110
11/4/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3461/3
23/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 3-4
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o1)
Integraal verslag nr. 198, p. 54
Doc. K. 53-3461/5
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2882/1 5-2882/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2882/3 5-2882/3 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
24/4/2014   Bespreking
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
24/4/2014   Aanneming zonder amendering
24/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
1/8/2014   Bekendmaking (56621-56622)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/4/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 23/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/4/2014 15 8/5/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 60 23/6/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 1/8/2014 , blz 56621-56622

Kruispuntbank van de wetgeving