S. 5-2879 Dossierfiche K. 53-3493

Wetsontwerp betreffende de toelage toegekend aan sommige militairen belast met informaticataken
Regering E. Di Rupo I  

loon
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
loonpremie
militair personeel
beroep in de informatica

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3493/1 Wetsontwerp 27/3/2014
K. 53-3493/2 Verslag namens de commissie 11/4/2014
K. 53-3493/3 Tekst verbeterd door de commissie 11/4/2014
5-2879/1 5-2879/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
K. 53-3493/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/4/2014
5-2879/2 5-2879/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2014
5-2879/3 5-2879/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
27/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3493/1
11/4/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3493/2
23/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 1-2
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 198, p. 53
Doc. K. 53-3493/4
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
23/4/2014   Inleidende uiteenzetting
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2879/1 5-2879/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2879/3 5-2879/3 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
24/4/2014   Bespreking
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
24/4/2014   Aanneming zonder amendering
24/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
6/6/2014   Bekendmaking (43575-43578)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 23/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/4/2014 15 8/5/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 60 23/6/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 6/6/2014 , blz 43575-43578

Kruispuntbank van de wetgeving