S. 5-2863 Dossierfiche K. 53-3500

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering E. Di Rupo I  

aanvullend pensioen
werknemer in loondienst
uitkering aan nabestaanden
OCMW
ambtenaar
verjaring van de vordering
zelfstandig beroep
overheidsapparaat
pensioenvoorwaarden
boekhouder
pensioenregeling
gegevensbank
consumentenvoorlichting
ondernemingsdirecteur
programmawet
minimumbestaansinkomen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3500/1 Wetsontwerp 28/3/2014
K. 53-3500/2 Amendementen 2/4/2014
K. 53-3500/3 Verslag namens de commissie 17/4/2014
K. 53-3500/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/4/2014
5-2863/1 5-2863/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 22/4/2014
K. 53-3500/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
5-2863/2 5-2863/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2863/3 5-2863/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
28/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3500/1
17/4/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3500/3
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 38
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-21/o1)
Integraal verslag nr. 196, p. 65-66
Doc. K. 53-3500/5
22/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
3/4/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
3/4/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2863/1 5-2863/1 (PDF)
22/4/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-11/o0) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2863/3 5-2863/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): André du Bus de Warnaffe
23/4/2014   Inleidende uiteenzetting
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/2014   Bekendmaking (46206-46230)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2014 5 28/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2014 20 12/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 19/6/2014 , blz 46206-46230

Kruispuntbank van de wetgeving