S. 5-2813 Dossierfiche K. 53-3421

Wetsontwerp houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep
Regering E. Di Rupo I  

handelsrecht
judiciŽle rechtspraak
vrij beroep
Handelswetboek
jurisdictiebevoegdheid
wetboek
rechtsingang

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3421/1 Wetsontwerp 5/3/2014
K. 53-3421/2 Amendement 12/3/2014
K. 53-3421/3 Verslag namens de commissie 24/3/2014
K. 53-3421/4 Tekst aangenomen door de commissie 24/3/2014
K. 53-3421/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2813/1 5-2813/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/3/2014
5-2813/2 5-2813/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2014
5-2813/3 5-2813/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3421/1
13/3/2014   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 189, p. 136
24/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3423/4
26/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 5-11
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-8/o34)
Integraal verslag nr. 193, p. 115
Doc. K. 53-3421/5
27/3/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2014   Overzending Doc. 5-2813/1 5-2813/1 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-6/o5) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/3/2014   Verzending naar commissie
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller, Rik Daems
2/4/2014   Inleidende uiteenzetting
2/4/2014   Bespreking
2/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
2/4/2014   Aanneming zonder amendering
2/4/2014   Vertrouwen rapporteur
24/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 5-2813/3 5-2813/3 (PDF)
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2014   Bekendmaking (41681-41682)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2014, 27/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 28/5/2014 , blz 41681-41682

Kruispuntbank van de wetgeving