S. 5-2811 Dossierfiche K. 53-3408

Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en houdende diverse bepalingen betreffende de begrotingsfondsen
Regering E. Di Rupo I  

nationale planning
sociale zekerheid
nationale boekhouding
Instituut voor de Nationale Rekeningen
rijksbegroting
overheidsboekhouding
begrotingsprocedure
regionale rekeningen
Europees stelsel van rekeningen
Stabiliteitspact
begrotingsbeleid
begrotingsraming
begrotingscontrole
economische governance van de EU
budgettair evenwicht
EU-controle
coŲrdinatie van EMU-beleid
nationale uitvoeringsmaatregel
Rekenhof (BelgiŽ)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3408/1 Wetsontwerp 27/2/2014
K. 53-3408/2 Amendementen 11/3/2014
K. 53-3408/3 Amendementen 12/3/2014
K. 53-3408/4 Verslag namens de commissie 21/3/2014
K. 53-3408/5 Tekst aangenomen door de commissie 21/3/2014
K. 53-3408/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2811/1 5-2811/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 31/3/2014
5-2811/2 5-2811/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
5-2811/3 5-2811/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
27/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3408/1
21/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3408/4
25/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 27-33
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-10/o32)
Integraal verslag nr. 193, p. 114
Doc. K. 53-3408/6
27/3/2014   Aanneming na amendering door commissie
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Etienne Schouppe, Ahmed Laaouej
25/3/2014   Inleidende uiteenzetting
25/3/2014   Bespreking
28/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/2014   Inschrijving op agenda
28/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
31/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2811/1 5-2811/1 (PDF)
31/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-2/o11) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2811/3 5-2811/3 (PDF)
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
31/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Etienne Schouppe, Ahmed Laaouej
1/4/2014   Bespreking
1/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
1/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Lezing van het verslag
3/4/2014   Goedkeuring verslag
eenparig (9 stemmen)
3/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
25/4/2014   Bekendmaking (34843-34847)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2014, 27/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 1/4/2014, 3/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/3/2014 5 2/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 1/4/2014 20 22/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 25/4/2014 , blz 34843-34847

Kruispuntbank van de wetgeving