S. 5-281 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van titel VIII van de Grondwet, om er een artikel 195bis in te voegen, dat een vereenvoudigde procedure tot herziening van de Grondwet organiseert
Francis Delpťrťe   

herziening van de grondwet
ratificatie van een overeenkomst
internationaal recht-intern recht
bevoegdheidsoverdracht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-281/1 5-281/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 12/10/2010
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/10/2010   Indiening Doc. 5-281/1 5-281/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving