S. 5-2800 Dossierfiche K. 53-3547

Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen te Doha op 8 december 2012
Regering E. Di Rupo I  

VN-conventie
opwarming van het klimaat
klimaatsverandering
ratificatie van een overeenkomst
Protocol van Kyoto
vermindering van gasemissie
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2800/1 5-2800/1 (PDF) Wetsontwerp 27/3/2014
K. 53-3547/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
5-2800/2 5-2800/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
K. 53-3547/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/3/2014   Indiening Doc. 5-2800/1 5-2800/1 (PDF)
27/3/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o5) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Niet behandeld
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
3/4/2014   Inleidende uiteenzetting
3/4/2014   Bespreking
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3547/1
22/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd, zonder verslag)
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 35-36
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o10)
Integraal verslag nr. 198, p. 72-73
Doc. K. 53-3547/2
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/6/2014   Bekrachtiging en afkondiging
30/8/2018   Bekendmaking (67129-67148)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 3/4/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/6/2014 30/8/2018 , blz 67129-67148

Kruispuntbank van de wetgeving