S. 5-2775 Dossierfiche K. 53-3428

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart
Regering E. Di Rupo I  

zeevaart
veiligheid op zee
visser
varend en vliegend personeel
beroepskwalificatie
tuchtprocedure
koopvaardijvloot
maritiem toezicht
zeevisserij
administratieve sanctie
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3428/1 Wetsontwerp 10/3/2014
K. 53-3428/2 Verslag namens de commissie 17/3/2014
K. 53-3428/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2775/1 5-2775/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/3/2014
5-2775/2 5-2775/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2014
5-2775/3 5-2775/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3428/1
17/3/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3428/2
19/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 29-30
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-0/o24)
Integraal verslag nr. 191, p. 48
Doc. K. 53-3428/3
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine Vermeulen
19/3/2014   Inleidende uiteenzetting
19/3/2014   Bespreking
21/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending Doc. 5-2775/1 5-2775/1 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o8) Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
Doc. 5-2775/3 5-2775/3 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine Vermeulen
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
25/3/2014   Aanneming zonder amendering
25/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
27/3/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
24/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/2014   Bekendmaking (55910-55914)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/4/2014 28/7/2014 , blz 55910-55914

Kruispuntbank van de wetgeving