S. 5-2747 Dossierfiche K. 53-3300

Wetsontwerp tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

algemeen belang
handelsrecht
bescherming van de consument
Handelswetboek
wetboek
recht om voor het gerecht te treden
collectief verhaal
rechtsingang
consumentenorganisatie
aansprakelijkheidsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3300/1 Wetsontwerp 17/1/2014
K. 53-3300/2 Amendement 28/1/2014
K. 53-3300/3 Amendementen 11/2/2014
K. 53-3300/4 Verslag namens de commissie 17/2/2014
K. 53-3300/5 Tekst verbeterd door de commissie 17/2/2014
K. 53-3300/6 Aanvullend verslag namens de commissie 13/3/2014
K. 53-3300/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2014
5-2747/1 5-2747/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/3/2014
5-2747/2 5-2747/2 (PDF) Amendementen 19/3/2014
5-2747/3 5-2747/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2014
5-2747/4 5-2747/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/1/2014   Indiening Doc. K. 53-3300/1
17/2/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3300/4
26/2/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/2/2014   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 188, p. 48
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 119-133 + 153-154
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-0/o46)
Integraal verslag nr. 189, p. 154-155
Doc. K. 53-3300/7
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/2/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
26/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
26/2/2014   Bespreking
14/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2747/1 5-2747/1 (PDF)
14/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/3/2014   Inschrijving op agenda
20/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-0/o14) Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
Doc. 5-2747/4 5-2747/4 (PDF)
14/3/2014   Verzending naar commissie
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
19/3/2014   Bespreking
19/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3)
19/3/2014   Aanneming zonder amendering
19/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
20/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
29/4/2014   Bekendmaking (35201-35211)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/2/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/3/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/3/2014 15 31/3/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/3/2014 60 13/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/3/2014 29/4/2014, blz 35201-35211