S. 5-2496 Dossierfiche K. 53-3504

Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en MongoliŽ, anderzijds, gedaan te Ulaanbaatar op 30 april 2013
Regering E. Di Rupo I  

ratificatie van een overeenkomst
MongoliŽ
samenwerkingsovereenkomst (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2496/1 5-2496/1 (PDF) Wetsontwerp 20/2/2014
5-2496/2 5-2496/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2014
K. 53-3504/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/3/2014
K. 53-3504/2 Verslag namens de commissie 9/4/2014
K. 53-3504/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/2/2014   Indiening Doc. 5-2496/1 5-2496/1 (PDF)
20/2/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o3) Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/2/2014   Verzending naar commissie
18/3/2014   Inschrijving op agenda
18/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
18/3/2014   Inleidende uiteenzetting
18/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
25/3/2014   Aanneming zonder amendering
25/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
27/3/2014   Overzending Doc. K. 53-3504/1
9/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3504/2
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 8-9
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o10)
Integraal verslag nr. 198, p. 62
Doc. K. 53-3504/3
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
26/11/2014   Bekendmaking (92064-92087)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/3/2014, 25/3/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 26/11/2014 , blz 92064-92087

Kruispuntbank van de wetgeving