S. 5-2442 Dossierfiche K. 53-3453

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van de Republiek Zuid-Afrika inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke, officiŽle en/of dienstpaspoorten, gedaan te Pretoria op 22 februari 2013
Regering E. Di Rupo I  

toelating van vreemdelingen
Benelux-landen
diplomatieke onschendbaarheid
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
paspoort
personeel in diplomatieke dienst
Zuid-Afrika

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2442/1 5-2442/1 (PDF) Wetsontwerp 17/1/2014
5-2442/2 5-2442/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2014
K. 53-3453/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/3/2014
K. 53-3453/2 Verslag namens de commissie 9/4/2014
K. 53-3453/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/1/2014   Indiening Doc. 5-2442/1 5-2442/1 (PDF)
17/1/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/3/2014   Inschrijving op agenda
13/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
13/3/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o4) Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/1/2014   Verzending naar commissie
25/2/2014   Inschrijving op agenda
25/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Olga Zrihen
25/2/2014   Bespreking
25/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
25/2/2014   Aanneming zonder amendering
25/2/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/3/2014   Overzending Doc. K. 53-3453/1
9/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3453/2
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 5-6
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o10)
Integraal verslag nr. 198, p. 60
Doc. K. 53-3453/3
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
22/7/2014   Bekendmaking (54790-54793)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/2/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/5/2014 22/7/2014 , blz 54790-54793

Kruispuntbank van de wetgeving