S. 5-2312 Dossierfiche                  

Voorstel van begroting voor het jaar 2014 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM - C-BIM)
Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten  

gerechtelijk onderzoek
verzamelen van gegevens
geheime dienst
begroting
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
beheerscontrole
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
staatsveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2312/1 5-2312/1 (PDF) Voorstel van begroting 1/11/2013
5-2312/2 5-2312/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2013
5-2312/3 5-2312/3 (PDF) Begroting goedgekeurd door de commissie 20/11/2013
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
1/11/2013   Indiening Doc. 5-2312/1 5-2312/1 (PDF)
20/11/2013   Verzending naar commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
21/11/2013   Inschrijving op agenda
27/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-127 Hand. 5-127 (PDF)
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-4/o7) Hand. 5-128 Hand. 5-128 (PDF)
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
20/11/2013   Verzending naar commissie
20/11/2013   Inschrijving op agenda
20/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
20/11/2013   Aanneming in commissie
Het voorstel van begroting is eenparig aangenomen (4 stemmen)
20/11/2013   Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur
20/11/2013   Einde behandeling
28/11/2013   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Gestemd 27/11/2013, 28/11/2013
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd 20/11/2013

Kruispuntbank van de wetgeving