S. 5-2200 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven voor vislood
Sabine Vermeulen    Patrick De Groote    Lieve Maes   

bescherming van het water
marien milieu
kustvisserij
motie van het Parlement
Noordzee
milieubescherming
lood
zeevisserij
sportvisserij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2200/1 5-2200/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/7/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/7/2013   Indiening Doc. 5-2200/1 5-2200/1 (PDF)
18/7/2013   Inoverwegingneming
18/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2013   Verzending naar commissie
23/10/2013   Inschrijving op agenda
23/10/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
23/10/2013   Bespreking
26/2/2014   Inschrijving op agenda
26/2/2014   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/10/2013, 26/2/2014

Kruispuntbank van de wetgeving