S. 5-2188 Dossierfiche K. 53-2945

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende maritieme arbeid, aangenomen te Genève op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 94ste zitting
Regering E. Di Rupo I  

zeevaart
opsporing en redding
ratificatie van een overeenkomst
varend en vliegend personeel
koopvaardijvloot
arbeidsvoorwaarden
Internationale Arbeidsconferentie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2188/1 5-2188/1 (PDF) Wetsontwerp 4/7/2013
5-2188/2 5-2188/2 (PDF) Bijlagen 4/7/2013
5-2188/3 5-2188/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2013
K. 53-2945/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/7/2013
K. 53-2945/2 Verslag namens de commissie 17/7/2013
K. 53-2945/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/7/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/7/2013   Indiening Doc. 5-2188/1 5-2188/1 (PDF)
4/7/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/7/2013   Inschrijving op agenda
10/7/2013   Algemene bespreking
10/7/2013   Artikelsgewijze bespreking
10/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/7/2013   Verzending naar commissie
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz, Sabine Vermeulen
9/7/2013   Inleidende uiteenzetting
9/7/2013   Bespreking
9/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
9/7/2013   Aanneming zonder amendering
9/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
10/7/2013   Overzending Doc. K. 53-2945/1
16/7/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2945/2
17/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 109-111
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 157, p. 138
Doc. K. 53-2945/3
17/7/2013   Aanneming zonder amendering
17/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/8/2013   Bekrachtiging en afkondiging
8/8/2014   Bekendmaking (57762-57861)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 9/7/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/8/2013 8/8/2014 , blz 57762-57861

Kruispuntbank van de wetgeving