S. 5-2119 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp
Ludo Sannen    Olga Zrihen    Sabine Vermeulen    Dominique Tilmans    Yoeri Vastersavendts    Vanessa Matz    Bert Anciaux   

basisonderwijs
ontwikkelingshulp
motie van het Parlement
humanitaire hulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2119/1 5-2119/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/5/2013
5-2119/2 5-2119/2 (PDF) Amendementen 25/6/2013
5-2119/3 5-2119/3 (PDF) Amendementen 24/1/2014
5-2119/4 5-2119/4 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/2014
5-2119/5 5-2119/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/2/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/5/2013   Indiening Doc. 5-2119/1 5-2119/1 (PDF)
30/5/2013   Inoverwegingneming
30/5/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/2/2014   Inschrijving op agenda
20/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-141 Hand. 5-141 (PDF)
20/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 5-141 Hand. 5-141 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/5/2013   Verzending naar commissie
25/6/2013   Inschrijving op agenda
25/6/2013   Uitgesteld
2/7/2013   Inschrijving op agenda
2/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dalila Douifi
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Niet behandeld
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Niet behandeld
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Niet behandeld
14/1/2014   Inschrijving op agenda
14/1/2014   Hoorzitting met de heer Yves Willemot, Algemeen Directeur UNICEF BelgiŽ
14/1/2014   Hoorzitting met Dr. Lori Heninger, directeur INEE (International Network for Education in Emergencies (organisatie van event Education cannot wait: Call to action)
14/1/2014   Hoorzitting met de heer Bart Vrolijk, Chief Child Learning and Protective Environment UNICEF HaÔti (met ervaring in Pakistan en heel recent SyriŽ)
14/1/2014   Gedachtewisseling
4/2/2014   Inschrijving op agenda
4/2/2014   Inleidende uiteenzetting door Dalila Douifi
4/2/2014   Bespreking
4/2/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
4/2/2014   Aanneming na amendering
4/2/2014   Vertrouwen rapporteur
20/2/2014   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de minister van Overheidsbedrijven en ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/2/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 2/7/2013, 14/1/2014, 4/2/2014

Kruispuntbank van de wetgeving