S. 5-1908 Dossierfiche K. 53-2465

Wetsontwerp betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
Regering E. Di Rupo I  

niet-gouvernementele organisatie
multilaterale hulp
ontwikkelingshulp
evaluatie van de steun
parlementair toezicht
duurzame ontwikkeling
humanitaire hulp
rechten van de mens
samenwerkingsbeleid
bilaterale hulp
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2465/1 Wetsontwerp 24/10/2012
K. 53-2465/2 Amendementen 13/11/2012
K. 53-2465/3 Amendementen 22/11/2012
K. 53-2465/4 Amendementen 23/11/2012
K. 53-2465/5 Amendement 27/11/2012
K. 53-2465/6 Verslag namens de commissie 13/12/2012
K. 53-2465/7 Tekst aangenomen door de commissie 13/12/2012
K. 53-2465/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2012
5-1908/1 5-1908/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/1/2013
5-1908/2 5-1908/2 (PDF) Amendementen 29/1/2013
5-1908/3 5-1908/3 (PDF) Amendementen 27/2/2013
5-1908/4 5-1908/4 (PDF) Verslag namens de commissie 27/2/2013
5-1908/5 5-1908/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 7/3/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/10/2012   Indiening Doc. K. 53-2465/1
13/12/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2465/6
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 14-41
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-1/o46)
Integraal verslag nr. 122, p. 11
Doc. K. 53-2465/8
20/12/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/1/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1908/1 5-1908/1 (PDF)
21/1/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/2/2013   Inschrijving op agenda
7/3/2013   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
7/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-94 Hand. 5-94 (PDF)
7/3/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-94 Hand. 5-94 (PDF)
7/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o21) Hand. 5-94 Hand. 5-94 (PDF)
Doc. 5-1908/5 5-1908/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/1/2013   Verzending naar commissie
29/1/2013   Inschrijving op agenda
29/1/2013   Uitgesteld
27/2/2013   Inschrijving op agenda
27/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Yoeri Vastersavendts
27/2/2013   Inleidende uiteenzetting door Jean-Pascal Labille,
minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
27/2/2013   Bespreking
27/2/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
27/2/2013   Aanneming zonder amendering
27/2/2013   Vertrouwen rapporteur
7/3/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/3/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/3/2013   Bekrachtiging en afkondiging
12/4/2013   Bekendmaking (22563-22569)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/3/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 27/2/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2012 15 21/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2013 60 16/4/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/3/2013 12/4/2013 , blz 22563-22569

Kruispuntbank van de wetgeving