S. 5-1710 Dossierfiche K. 53-2525

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 3 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993
Regering E. Di Rupo I  

verdeling van de bevoegdheden
bedrijfsvoertuig
verhouding land-regio
transportinfrastructuur
voertuigenbelasting
lokale belasting
tol
goederenvervoer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1710/1 5-1710/1 (PDF) Ontwerp van bijzondere wet 10/7/2012
5-1710/2 5-1710/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/11/2012
K. 53-2525/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/11/2012
K. 53-2525/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/7/2012   Indiening Doc. 5-1710/1 5-1710/1 (PDF)
10/7/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/11/2012   Inschrijving op agenda
22/11/2012   Inschrijving op agenda
26/11/2012   Algemene bespreking Hand. 5-80 Hand. 5-80 (PDF)
26/11/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-80 Hand. 5-80 (PDF)
26/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 5-80 Hand. 5-80 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/7/2012   Verzending naar commissie
7/11/2012   Inschrijving op agenda
7/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Frank Boogaerts, FranÁois Bellot
7/11/2012   Bespreking
7/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
7/11/2012   Aanneming zonder amendering
7/11/2012   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
26/11/2012   Overzending Doc. K. 53-2525/1
5/12/2012   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 423
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 41-42
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 122, p. 18-19
Doc. K. 53-2525/2
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/1/2013   Bekrachtiging en afkondiging
7/2/2013   Bekendmaking (6025)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/11/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/11/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/1/2013 7/2/2013 , blz 6025

Kruispuntbank van de wetgeving