S. 5-1573 Dossierfiche K. 53-2249

Wetsontwerp houdende instemming met de Wijzigingen van de Bijlagen II en III bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Oostende op 29 juni 2007
Regering E. Di Rupo I  

Atlantische Oceaan
marien milieu
milieubescherming
vermindering van gasemissie
broeikasgas
voorraadvorming
ondergrondse opslag van afvalstoffen
ratificatie van een overeenkomst
Protocol van Kyoto
koolstofopvang en -opslag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1573/1 5-1573/1 (PDF) Wetsontwerp 13/4/2012
5-1573/2 5-1573/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/2012
K. 53-2249/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/6/2012
K. 53-2249/2 Verslag namens de commissie 19/7/2012
K. 53-2249/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/4/2012   Indiening Doc. 5-1573/1 5-1573/1 (PDF)
13/4/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/5/2012   Inschrijving op agenda
7/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
7/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
7/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o10) Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/4/2012   Verzending naar commissie
22/5/2012   Inschrijving op agenda
22/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
22/5/2012   Bespreking
22/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/5/2012   Aanneming zonder amendering
22/5/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1573/2 5-1573/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
7/6/2012   Overzending Doc. K. 53-2249/1
19/7/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2249/2
19/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 103, p. 51-52
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o16)
Integraal verslag nr. 103, p. 100
Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
Doc. K. 53-2249/3
19/7/2012   Aanneming zonder amendering
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/9/2012   Bekrachtiging en afkondiging
10/11/2022   Bekendmaking (82149-82151)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/6/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/5/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/9/2012 10/11/2022 , blz 82149-82151

Kruispuntbank van de wetgeving