S. 5-1531 Dossierfiche K. 53-2247

Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006
Regering E. Di Rupo I  

tropisch regenwoud
ontbossing
ratificatie van een overeenkomst
duurzame ontwikkeling
bosexploitatie
bebossing
internationale handel
tropisch hout
duurzame bosbouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1531/1 5-1531/1 (PDF) Wetsontwerp 13/3/2012
5-1531/2 5-1531/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/2012
K. 53-2247/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/6/2012
K. 53-2247/2 Verslag namens de commissie 29/6/2012
K. 53-2247/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2012   Indiening Doc. 5-1531/1 5-1531/1 (PDF)
13/3/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/5/2012   Inschrijving op agenda
7/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
7/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
7/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/3/2012   Verzending naar commissie
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Niet behandeld
22/5/2012   Inschrijving op agenda
22/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Marie Arena
22/5/2012   Bespreking
22/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
22/5/2012   Aanneming zonder amendering
22/5/2012   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/6/2012   Overzending Doc. K. 53-2247/1
29/6/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2247/2
5/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 96, p. 42-44
5/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 96, p. 55-56
Doc. K. 53-2247/3
5/7/2012   Aanneming zonder amendering
5/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
20/10/2016   Bekendmaking (70726-70749)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/6/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/5/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/8/2012 20/10/2016 , blz 70726-70749

Kruispuntbank van de wetgeving