S. 5-1475 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie die ertoe strekt de producenten van elektronica, mobiele telefonie en andere informatie- en communicatietechnologieŽn die op Belgisch grondgebied leveren, te verplichten meer transparantie aan de dag te leggen in hun beleid inzake bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie
Olga Zrihen    Ahmed Laaouej   

minerale reserves
mobiele telefoon
winning van delfstoffen
grondstof
economische ethiek
motie van het Parlement
toeleveringsketen
computer
bewustmaking van de burgers
consumentenvoorlichting
burgeroorlog
elektronische industrie
traceerbaarheid
oorlog
mijnbouwproduct
informatiemarkt
mobiele communicatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1475/1 5-1475/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/2/2012
5-1475/2 5-1475/2 (PDF) Amendementen 5/7/2012
5-1475/3 5-1475/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2012
5-1475/4 5-1475/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/7/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/2/2012   Indiening Doc. 5-1475/1 5-1475/1 (PDF)
16/2/2012   Inoverwegingneming
16/2/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/7/2012   Inschrijving op agenda
19/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o19) Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/2/2012   Verzending naar commissie
20/6/2012   Inschrijving op agenda
20/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
20/6/2012   Inleidende uiteenzetting door Ahmed Laaouej,
indiener van het voorstel van resolutie
26/6/2012   Inschrijving op agenda
26/6/2012   Bespreking
3/7/2012   Inschrijving op agenda
3/7/2012   Bespreking
10/7/2012   Inschrijving op agenda
10/7/2012   Hoorzitting met de heer Daniel Dargent, Counsellor Economic Issues, FOD Buitenlandse Zaken
10/7/2012   Hoorzitting met mevrouw Roxane de Bilderling, vertegenwoordigster van de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
10/7/2012   Hoorzitting met de heer Jean-Pierre Feyaerts, FOD Economie
10/7/2012   Bespreking
10/7/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
10/7/2012   Aanneming na amendering
10/7/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1475/3 5-1475/3 (PDF)
10/7/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1475/4 5-1475/4 (PDF)
19/7/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de vice-eersteminister en minister van Economie, consumenten en Noordzee
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/7/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 20/6/2012, 26/6/2012, 3/7/2012, 10/7/2012