S. 5-1427 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger wat het indienen van het veslag betreft
Anke Van dermeersch    Bart Laeremans    Filip Dewinter   

krijgsmacht
parlementair toezicht
taalgebruik
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1427/1 5-1427/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/1/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/1/2012   Indiening Doc. 5-1427/1 5-1427/1 (PDF)
12/1/2012   Inoverwegingneming
12/1/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/1/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving