S. 5-1273 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen teneinde de moederschapsrust te laten meetellen als gelijkgestelde periode voor de pensioenberekening
Sabine de Bethune   

zwangerschapsverlof
zelfstandig beroep
pensioenvoorwaarden
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1273/1 5-1273/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/10/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/10/2011   Indiening Doc. 5-1273/1 5-1273/1 (PDF)
10/11/2011   Inoverwegingneming
10/11/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/11/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving