S. 5-1262 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de keuring van gegevensdragers
Bert Anciaux   

gemeenschappen van BelgiŽ
voorbespeelde beeld- of geluidsdrager
kinderbescherming
filmproductie
video-cd
ethiek
onlinegame
audiovisueel materiaal
film
bevoegdheidsoverdracht
grammofoonplaat
censuur
digitaal spel
boekensector
speelautomaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1262/1 5-1262/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 11/10/2011
5-1262/2 5-1262/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2011   Indiening Doc. 5-1262/1 5-1262/1 (PDF)
10/11/2011   Inoverwegingneming
10/11/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/11/2011   Verzending naar commissie
5/11/2013   Inschrijving op agenda
5/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Moureaux, Dirk Claes
5/11/2013   Zal worden ingetrokken
26/11/2013   Lezing van het verslag
26/11/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
21/11/2013   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 21/11/2013
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 21/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/11/2013, 26/11/2013

Kruispuntbank van de wetgeving