S. 5-1094 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en tot instelling van een bescherming voor de werkneemsters en de werknemers die met het oog op het diagnosticeren en het behandelen van onvruchtbaarheid van het werk afwezig zijn
Andrť du Bus de Warnaffe   

ontslag
medisch onderzoek
bescherming van moeder en kind
kunstmatige voortplanting
verlof om sociale redenen
arbeidscontract
absenteÔsme
bevruchting in vitro

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1094/1 5-1094/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/6/2011   Indiening Doc. 5-1094/1 5-1094/1 (PDF)
23/6/2011   Inoverwegingneming
23/6/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/6/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving