S. 4-915 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, 1, tweede lid, van de Grondwet, om de democratische controle te verhogen op het vaststellen van de staat van oorlog en op het inzetten of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde
Geert Lambert   

multinationale strijdmacht
uitzonderingstoestand
noodtoestand
strijdkrachten in het buitenland
oorlog
parlementair toezicht
krijgsmacht
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-915/1 4-915/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 8/9/2008
4-915/2 4-915/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/5/2010
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/9/2008   Indiening Doc. 4-915/1 4-915/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
6/5/2010   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 6/5/2010
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 6/5/2010
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving