S. 4-886 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft
Nele Lijnen    Filip Anthuenis   

stemplicht
strafsanctie
verkiezing
kiesrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-886/1 4-886/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/7/2008
4-886/2 4-886/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/7/2008   Indiening Doc. 4-886/1 4-886/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/3/2010   Inschrijving op agenda
1/4/2010   Algemene bespreking Hand. 4-118 Hand. 4-118 (PDF)
1/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-15/o1) Hand. 4-119 Hand. 4-119 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
2/2/2010   Inschrijving op agenda
2/2/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Nahima Lanjri
2/2/2010   Bespreking
2/2/2010   Stemming over het geheel: verworpen (+9/-3/o0)
2/2/2010   Verwerping
30/3/2010   Inschrijving op agenda
30/3/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-886/2 4-886/2 (PDF)
1/4/2010   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 1/4/2010
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 1/4/2010
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verworpen 2/2/2010, 30/3/2010

Kruispuntbank van de wetgeving