S. 4-829 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking
Sabine de Bethune    Marleen Temmerman    Hugo Vandenberghe    Patrik Vankrunkelsven    Olga Zrihen    Francis Delpérée    Jacques Brotchi   

motie van het Parlement
universiteit
wetenschappelijke samenwerking
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
hoger onderwijs
ontwikkelingshulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-829/1 4-829/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/6/2008
4-829/2 4-829/2 (PDF) Amendementen 1/7/2008
4-829/3 4-829/3 (PDF) Amendementen 8/7/2008
4-829/4 4-829/4 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2008
4-829/5 4-829/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/7/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/6/2008   Indiening Doc. 4-829/1 4-829/1 (PDF)
26/6/2008   Inoverwegingneming
26/6/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/7/2008   Inschrijving op agenda
17/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-3/o1) Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/6/2008   Verzending naar commissie
1/7/2008   Inschrijving op agenda
1/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
1/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Hélène Crombé-Berton, Margriet Hermans
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
8/7/2008   Aanneming na amendering
8/7/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-829/4 4-829/4 (PDF)
8/7/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-829/5 4-829/5 (PDF)
18/7/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/7/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 1/7/2008, 8/7/2008

Kruispuntbank van de wetgeving