S. 4-797 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een nieuw artikel 7ter in te voegen, betreffende de internationale solidariteit
Sabine de Bethune    Olga Zrihen    Josť Daras    Hugo Vandenberghe    Luc Van den Brande   

ethiek
internationale betrekking
rechten van de mens
internationaal recht
armoede
Noord-Zuidbetrekking
handhaving van de vrede
duurzame ontwikkeling
vrijheid van het handelsverkeer
VN
buitenlands beleid
internationale veiligheid
herziening van de grondwet
rechten van het kind
Handvest van de Verenigde Naties

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-797/1 4-797/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 5/6/2008
4-797/2 4-797/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/5/2010
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/6/2008   Indiening Doc. 4-797/1 4-797/1 (PDF)
5/6/2008   Inoverwegingneming
5/6/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/6/2008   Verzending naar commissie
6/5/2010   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 6/5/2010
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 6/5/2010
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving