S. 4-554 Dossierfiche                  

Evaluatie van de wetgeving m.b.t. Ontwikkelingssamenwerking
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

ontwikkelingshulp
wetgeving
hoorzitting
bilaterale hulp
Algemeen Bestuur voor de Ontwikkelingssamenwerking
multilaterale hulp
niet-gouvernementele organisatie
ontwikkelingsbeleid
Europese Unie
VN
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-554/1 4-554/1 (PDF) Gemeenschappelijke vergadering van commissies (Kamer en Senaat) 11/3/2008
4-554/2 4-554/2 (PDF) Gemeenschappelijke vergadering van commissies (Kamer en Senaat) 29/4/2008
4-554/3 4-554/3 (PDF) Gemeenschappelijke vergadering van commissies (Kamer en Senaat) 24/6/2008
4-554/4 4-554/4 (PDF) Verslag namens de commissie 21/10/2008
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
19/2/2008   Indiening
19/2/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/2/2008   Verzending naar commissie
11/3/2008   Inschrijving op agenda
11/3/2008   Regeling der werkzaamheden
vergadering met gesloten deuren
11/3/2008   Inleidende uiteenzetting door Charles Michel,
minister van Ontwikkelingssamenwerking
11/3/2008   Hoorzitting met de heer Peter Moors, directeur-generaal bij het DGOS
11/3/2008   Hoorzitting met de heer Dominique de Crombrugghe, bijzonder evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking
11/3/2008   Hoorzitting met de heer Yves Haesendonck, voorzitter van de raad van bestuur, Belgische Technische CoŲperatie (BTC)
11/3/2008   Hoorzitting met de heer Carl Michiels, voorzitter van het directiecomitť, Belgische Technische CoŲperatie (BTC)
11/3/2008   Hoorzitting met de heer Hugo Bosmans, directeur-generaal van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingssamenwerking
11/3/2008   Gedachtewisseling
met de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
11/3/2008   Stuk Hoorzittingen van 11 maart 2008 Doc. 4-554/1 4-554/1 (PDF)
29/4/2008   Inschrijving op agenda
29/4/2008   Hoorzitting met mevrouw Marleen Bosmans, UGent
29/4/2008   Hoorzitting met de heer Gorik Ooms, UGent
29/4/2008   Hoorzitting met de heer Karim Ouťdraogo, Universitť Libre Internationale
29/4/2008   Hoorzitting met de heer Robrecht Renard, Universiteit Antwerpen
29/4/2008   Hoorzitting met mevrouw Kristien Verbrugghen, VLIR
29/4/2008   Hoorzitting met de heer J.-F. Denef, CUD en lid van de CIUF
29/4/2008   Hoorzitting mer de heer Ph. Hennart, gewezen voorzitter van de CUD
29/4/2008   Hoorzitting met de heer Patrick Develtere, KULeuven
29/4/2008   Stuk Hoorzittingen van 29 april 2008 Doc. 4-554/2 4-554/2 (PDF)
3/6/2008   Inschrijving op agenda
3/6/2008   Hoorzitting met mevrouw Marie-Dominique Simonet, Waalse minister van Onderzoek, nieuwe TechnologieŽn en Buitenlandse Zaken
3/6/2008   Hoorzitting met de heer Nicolas Vanhove, vertegenwoordiger van de minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
3/6/2008   Gedachtewisseling
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Hoorzitting met de heer Louis Michel, Europees commissaris voor Ontwikkelng en Humanitaire Hulp
10/6/2008   Gedachtewisseling
10/6/2008   Hoorzitting met de heer Bogdan Vandenberghe, algemeen secretaris 11.11.11
10/6/2008   Hoorzitting met de heer Jacques Debatty, voorzitter van het CNCD (Centre national de Coopťration au Dťveloppement
10/6/2008   Gedachtewisseling
17/6/2008   Inschrijving op agenda
17/6/2008   Hoorzitting met de heer Dominique de Crombrugghe, bijzonder evaluator
17/6/2008   Hoorzitting met de heer Jean-Yves Standaert, Belgisch Overlevingsfonds
17/6/2008   Hoorzitting met de heer Hubert de Milly, OESO-DAC
17/6/2008   Gedachtewisseling
24/6/2008   Inschrijving op agenda
24/6/2008   Hoorzitting met mevrouw Isabelle Callens, directeur van het Economisch departement van het VBO
24/6/2008   Hoorzitting met de heer Robert Couturier, voorzitter van de Commissie Internationale Betrekkingen van de ORI
24/6/2008   Hoorzitting met de heer Leo Neels, algemeen directeur van Pharma.be
24/6/2008   Hoorzitting met de heer Peter Wollaert, directeur van Kauri
24/6/2008   Gedachtewisseling
26/6/2008   Stuk Hoorzittingen 24 juni 2008 Doc. 4-554/3 4-554/3 (PDF)
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Hoorzitting met de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme
8/7/2008   Gedachtewisseling
10/9/2008   Inschrijving op agenda
10/9/2008   Gedachtewisseling
met de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking (tot besluit van de hoorzittingen)
23/9/2008   Inschrijving op agenda
23/9/2008   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants du Vivier, Sabine de Bethune
23/9/2008   Regeling der werkzaamheden
7/10/2008   Inschrijving op agenda
7/10/2008   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
21/10/2008   Inschrijving op agenda
21/10/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-554/4 4-554/4 (PDF)
21/10/2008   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 11/3/2008, 29/4/2008, 3/6/2008, 10/6/2008, 17/6/2008, 24/6/2008, 8/7/2008, 10/9/2008, 23/9/2008, 7/10/2008, 21/10/2008

Kruispuntbank van de wetgeving