S. 4-1788 Dossierfiche K. 52-2521

Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen
Regering Y. Leterme II  

fiscaliteit
zelfstandig beroep
registratierecht
belastingfraude
directe belasting
kleine en middelgrote onderneming
schenking
fiscaal recht
Europese fiscale samenwerking
arbeidscontract
administratieve samenwerking
vennootschapsbelasting
BTW
conjuncturele werkloosheid
verlet
faillissement
belastingadministratie
werkgelegenheidsbevordering
overdrachtsbelasting
bankgeheim
Wetboek Diverse Rechten en Taksen
werkloosheidsbestrijding
onderneming in moeilijkheden
uitwisseling van informatie
belasting op inkomsten uit kapitaal
anticrisisplan
niet-alcoholhoudende drank
belastingvlucht
inkomstenbelasting
verzekeringspremie
beleggingsmaatschappij
kansspel
administratieve bevoegdheid
economische recessie
monetaire crisis
verjaring van de vordering
hypotheek
arbeidstijdverkorting
elektronische handel
wederzijdse bijstand
accijns

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2521/1 Wetsontwerp 26/3/2010
K. 52-2521/2 Amendementen 21/4/2010
K. 52-2521/3 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 26/4/2010
K. 52-2521/4 Verslag namens de commissie 28/4/2010
K. 52-2521/5 Tekst aangenomen door de commissie 28/4/2010
K. 52-2521/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/5/2010
4-1788/1 4-1788/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 5/5/2010
4-1788/2 4-1788/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/5/2010
K. 52-2521/7 Aanvullend verslag namens de commissie 5/5/2010
K. 52-2521/8 Tekst geamendeerd door de commissie 5/5/2010
K. 52-2521/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/5/2010
4-1788/3 4-1788/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/5/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/3/2010   Indiening Doc. K. 52-2521/1
28/4/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2521/4
29/4/2010   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 151, p. 3
4/5/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-2521/7
5/5/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 27-35
5/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 153, p. 36
Doc. K. 52-2521/9
5/5/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
5/5/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/5/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1788/1 4-1788/1 (PDF)
5/5/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o4) Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Doc. 4-1788/3 4-1788/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/5/2010   Verzending naar commissie
5/5/2010   Inschrijving op agenda
5/5/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
5/5/2010   Bespreking
5/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
5/5/2010   Aanneming zonder amendering
5/5/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1788/2 4-1788/2 (PDF)
6/5/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/5/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/5/2010   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2010   Bekendmaking (32359-32373)
1/7/2010   Erratum (43808)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 5/5/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/5/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/5/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/5/2010 15 20/5/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 6/5/2010 60 5/7/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/5/2010 28/5/2010 , blz 32359-32373
Errata
Op 1/7/2010 , blz 43808

Kruispuntbank van de wetgeving