S. 4-1765 Dossierfiche K. 52-2468

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet
Regering Y. Leterme II  

consumptief krediet
reclame
consumentenvoorlichting
eerbiediging van het privť-leven
contract
clausule
nationale uitvoeringsmaatregel
aflossing
bescherming van de consument

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2468/1 Wetsontwerp 10/3/2010
K. 52-2468/2 Amendementen 31/3/2010
K. 52-2468/3 Amendementen 20/4/2010
K. 52-2468/4 Verslag namens de commissie 29/4/2010
K. 52-2468/5 Tekst aangenomen door de commissie 29/4/2010
K. 52-2468/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/4/2010
4-1765/1 4-1765/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/5/2010
4-1765/2 4-1765/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/5/2010
4-1765/3 4-1765/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/5/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/3/2010   Indiening Doc. K. 52-2468/1
29/4/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2468/4
29/4/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 151, p. 47-63 en 152, p. 10
29/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o38)
Integraal verslag nr. 152, p. 10-11
Doc. K. 52-2468/6
29/4/2010   Aanneming na amendering door commissie
25/3/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/29 4-82/29 (PDF)
25/3/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/29 4-82/29 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
30/4/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/5/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1765/1 4-1765/1 (PDF)
3/5/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o17) Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Doc. 4-1765/3 4-1765/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/5/2010   Verzending naar commissie
4/5/2010   Inschrijving op agenda
4/5/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
4/5/2010   Bespreking
4/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
4/5/2010   Aanneming zonder amendering
4/5/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1765/2 4-1765/2 (PDF)
6/5/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/6/2010   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2010   Bekendmaking (38338-38378)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/4/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/5/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/5/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/5/2010 10 10/5/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/5/2010 35 7/6/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/6/2010 21/6/2010 , blz 38338-38378

Kruispuntbank van de wetgeving