S. 4-1729 Dossierfiche K. 52-2292

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I)
Regering Y. Leterme II  

verzekeringsovereenkomst
toegang tot het beroepsleven
advies (EU)
rechtstoestand
verzekeringsrecht
dienst van algemeen belang
klacht aan de Commissie
verzekeringsmaatschappij
verzekeringsberoep
nationale uitvoeringsmaatregel
harmonisatie van de wetgevingen
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
particuliere verzekering
Financial Services and Markets Authority
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2292/1 Wetsontwerp 2/12/2009
K. 52-2292/2 Amendementen 12/1/2010
K. 52-2292/3 Amendementen 20/1/2010
K. 52-2292/4 Verslag namens de commissie 22/2/2010
K. 52-2292/5 Tekst aangenomen door de commissie 25/2/2010
K. 52-2292/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/2010
4-1729/1 4-1729/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 29/3/2010
4-1729/2 4-1729/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2010
4-1729/3 4-1729/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 1/4/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
2/12/2009   Indiening
22/2/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2292/4
24/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 148, p. 14-22
25/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-0/o32)
Integraal verslag nr. 149, p. 69-70
Doc. K. 52-2292/6
25/3/2010   Aanneming na amendering door commissie
10/12/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/24 4-82/24 (PDF)
10/12/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/24 4-82/24 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
26/3/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/3/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1729/1 4-1729/1 (PDF)
29/3/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
31/3/2010   Inschrijving op agenda
1/4/2010   Algemene bespreking Hand. 4-118 Hand. 4-118 (PDF)
1/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o16) Hand. 4-119 Hand. 4-119 (PDF)
Doc. 4-1729/3 4-1729/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/3/2010   Verzending naar commissie
30/3/2010   Inschrijving op agenda
30/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Christiane Vienne
30/3/2010   Bespreking
30/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
30/3/2010   Aanneming zonder amendering
30/3/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1729/2 4-1729/2 (PDF)
1/4/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/4/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2010   Bekendmaking (32374-32397)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/3/2010, 25/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/4/2010
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/3/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/3/2010 5 31/3/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 30/3/2010 30 14/5/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/4/2010 28/5/2010 , blz 32374-32397

Kruispuntbank van de wetgeving