S. 4-1692 Dossierfiche K. 52-2241

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
Regering H. Van Rompuy I  

medische fout
Fonds voor medische ongevallen
civiele aansprakelijkheid
territoriale bevoegdheid
slachtoffer
rechtsingang
aansprakelijkheidsvordering
beroep in de gezondheidszorg
judiciŽle rechtspraak
rechten van de zieke
vergoeding
burgerlijke rechtspraak
burgerlijke rechtsvordering
gezondheidsverzorging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2241/1 Wetsontwerp 12/11/2009
K. 52-2241/2 Tekst verbeterd door de commissie 26/2/2010
K. 52-2241/4 Verslag namens de commissie 26/2/2010
K. 52-2241/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/3/2010
4-1692/1 4-1692/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/3/2010
4-1692/2 4-1692/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/2010
4-1692/3 4-1692/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 20/4/2010
4-1692/4 4-1692/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
12/11/2009   Indiening Doc. K. 52-2241/1
26/2/2010   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2240/6
4/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 39-63
4/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-0/o28)
Integraal verslag nr. 144, p. 69-70
Doc. K. 52-2241/3
4/3/2010   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
5/3/2010   Overzending Doc. 4-1692/1 4-1692/1 (PDF)
5/3/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
25/3/2010   Verzending naar een andere commissie: Justitie
15/4/2010   Inschrijving op agenda
22/4/2010   Algemene bespreking Hand. 4-120 Hand. 4-120 (PDF)
22/4/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-120 Hand. 4-120 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o3) Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Doc. 4-1692/4 4-1692/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
5/3/2010   Verzending naar commissie
  Commissie: Justitie
25/3/2010   Verzending naar een andere commissie
30/3/2010   Inschrijving op agenda
30/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
30/3/2010   Bespreking
20/4/2010   Inschrijving op agenda
20/4/2010   Bespreking
20/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/4/2010   Aanneming zonder amendering
20/4/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1692/2 4-1692/2 (PDF)
20/4/2010   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 4-1692/3 4-1692/3 (PDF)
6/5/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
2/6/2010   Bekrachtiging en afkondiging
1/7/2010   Bekendmaking (43832-43833)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/4/2010, 6/5/2010
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 30/3/2010, 20/4/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/6/2010 1/7/2010, blz 43832-43833