S. 4-1651 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de voorgenomen privatisering van de koffiesector in Burundi
Olga Zrihen    Sabine de Bethune    Philippe Fontaine    Bart Tommelein    Marleen Temmerman   

Wereldbank
privatisering
Burundi
Internationaal Muntfonds
liberalisme
koffie
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1651/1 4-1651/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/2/2010
4-1651/2 4-1651/2 (PDF) Amendementen 9/3/2010
4-1651/3 4-1651/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/2010
4-1651/4 4-1651/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/2/2010   Indiening Doc. 4-1651/1 4-1651/1 (PDF)
25/2/2010   Inoverwegingneming
25/2/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/3/2010   Inschrijving op agenda
18/3/2010   Algemene bespreking Hand. 4-116 Hand. 4-116 (PDF)
18/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 4-116 Hand. 4-116 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/2/2010   Verzending naar commissie
9/3/2010   Inschrijving op agenda
9/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
9/3/2010   Bespreking
16/3/2010   Inschrijving op agenda
16/3/2010   Bespreking
16/3/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
16/3/2010   Aanneming na amendering
16/3/2010   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1651/3 4-1651/3 (PDF)
16/3/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1651/4 4-1651/4 (PDF)
18/3/2010   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen Minster van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/3/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 9/3/2010, 16/3/2010