S. 4-1547 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet
Wouter Beke    Pol Van Den Driessche    Tony Van Parys   

huwelijk
verhouding kerk-staat
godsdienst
herziening van de grondwet
geestelijkheid
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1547/1 4-1547/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 16/12/2009
4-1547/2 4-1547/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/5/2010
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/2009   Indiening Doc. 4-1547/1 4-1547/1 (PDF)
17/12/2009   Inoverwegingneming
17/12/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/12/2009   Verzending naar commissie
6/5/2010   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 6/5/2010
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 6/5/2010
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie