S. 4-1393 Dossierfiche K. 52-2064

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, wat de financiŽle crisis betreft
Regering H. Van Rompuy I  

overheidssteun
kredietbrief
financieel instrument
delegatie van bevoegdheid
financiŽle interventie
bankdeposito
spaartegoed
administratief toezicht
kredietinstelling
schuldvordering
kredietgarantie
economische recessie
monetaire crisis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2064/1 Wetsontwerp 18/6/2009
K. 52-2064/2 Amendement 1/7/2009
K. 52-2064/3 Verslag namens de commissie 6/7/2009
K. 52-2064/4 Tekst verbeterd door de commissie 6/7/2009
K. 52-2064/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/7/2009
4-1393/1 4-1393/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 10/7/2009
4-1393/2 4-1393/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2009
4-1393/3 4-1393/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/7/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
18/6/2009   Indiening Doc. K. 52-2064/1
6/7/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2064/3
9/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 108, p. 1-3
9/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-0/o28)
Integraal verslag nr. 108, p. 26-27
Doc. K. 52-2064/5
9/7/2009   Aanneming na amendering door commissie
2/7/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/18 4-82/18 (PDF)
2/7/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/18 4-82/18 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
10/7/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/7/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1393/1 4-1393/1 (PDF)
10/7/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/7/2009   Inschrijving op agenda
15/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o12) Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
Doc. 4-1393/3 4-1393/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/7/2009   Verzending naar commissie
14/7/2009   Inschrijving op agenda
14/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
14/7/2009   Bespreking
14/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
14/7/2009   Aanneming zonder amendering
14/7/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1393/2 4-1393/2 (PDF)
16/7/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/7/2009   Bekrachtiging en afkondiging
30/7/2009   Bekendmaking (51405)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/7/2009 5 15/7/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 11/7/2009 20 26/10/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/7/2009 30/7/2009 , blz 51405

Kruispuntbank van de wetgeving