S. 4-1363 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen
Sabine de Bethune    Wouter Beke    Miet Smet    Hugo Vandenberghe    Luc Van den Brande    Pol Van Den Driessche   

herziening van de grondwet
gelijke behandeling van man en vrouw
terminologie
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1363/1 4-1363/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 18/6/2009
4-1363/2 4-1363/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/5/2010
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/6/2009   Indiening Doc. 4-1363/1 4-1363/1 (PDF)
25/6/2009   Inoverwegingneming
25/6/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/6/2009   Verzending naar commissie
6/5/2010   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 6/5/2010
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 6/5/2010
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving