S. 4-1327 Dossierfiche K. 52-1952

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen
Regering H. Van Rompuy I  

rechtsvordering
kapitaalvennootschap
vakbond
collectieve arbeidsovereenkomst
fusie van ondernemingen
nationale uitvoeringsmaatregel
participatie van de werknemers
buitenlandse onderneming
arbeidsrechtspraak
raadpleging van de werknemers
personeelsvertegenwoordiging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1952/1 Wetsontwerp 24/4/2009
K. 52-1952/2 Addendum 11/5/2009
K. 52-1952/3 Verslag namens de commissie 14/5/2009
K. 52-1952/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/5/2009
4-1327/1 4-1327/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/5/2009
4-1327/2 4-1327/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/5/2009
4-1327/3 4-1327/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/6/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
24/4/2009   Indiening Doc. K. 52-1952/1
14/5/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1951/2
14/5/2009   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 98, p. 88
14/5/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 98, p. 86-87
14/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 98, p. 94-95
Doc. K. 52-1952/4
14/5/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
15/5/2009   Overzending Doc. 4-1327/1 4-1327/1 (PDF)
15/5/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/5/2009   Inschrijving op agenda
28/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
Doc. 4-1327/3 4-1327/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/5/2009   Verzending naar commissie
26/5/2009   Inschrijving op agenda
26/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
26/5/2009   Bespreking
26/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
26/5/2009   Aanneming zonder amendering
26/5/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1327/2 4-1327/2 (PDF)
28/5/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/6/2009   Bekrachtiging en afkondiging
29/7/2009   Bekendmaking (51227-51228)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/5/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/5/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/5/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/6/2009 29/7/2009, blz 51227-51228

Kruispuntbank van de wetgeving