S. 4-108 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, § 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen teneinde de gemeentefinanciën te ontlasten in het kader van de betaling van de pensioenen van de gemeentelijke mandatarissen
Philippe Mahoux   

pensioenregeling
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
lokale financiën
cumuleren van pensioenen
status van de verkozen persoon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-108/1 4-108/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/7/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/7/2007   Indiening Doc. 4-108/1 4-108/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
4/2/2009   Inschrijving op agenda
4/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
4/2/2009   Hoorzitting met de heer Mohammed El Omari, jurist bij het Platform "Journée sans crédit"
4/2/2009   Hoorzitting met mevrouw Anne Defossez, directeur van het Platform "Journée sans crédit"
4/2/2009   Hoorzitting met Meester Frédéric de Patoul, advocaat
4/2/2009   Hoorzitting met de heer Ivo Mechels en mevrouw Anne-Lise Evrard, vertegenwoordigers van Test-Aankoop
4/2/2009   Hoorzitting met professor R. Steennot, UGent
4/2/2009   Hoorzitting met de heer Piet Van Baeveghem, vertegenwoordiger van Febelfin/BVK (Beroepsvereniging van het Krediet)
4/2/2009   Hoorzitting met de heer Thierry Martin, adviseur bij het Kabinet van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4/2/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 4/2/2009

Kruispuntbank van de wetgeving