S. 3-901 Dossierfiche K. 51-2421

Evaluatie van de organisatie van de hulpdiensten
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

politie
eerste hulp
burgerbescherming
gemeentepolitie
brandbestrijding
ziekentransport

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-901/1 3-901/1 (PDF) Verslag namens de commissie 6/6/2006
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
9/11/2004   Indiening Doc. 3-901/1 3-901/1 (PDF)
9/11/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/11/2004   Verzending naar commissie
9/11/2004   Inschrijving op agenda
9/11/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne, Erika Thijs
9/11/2004   Gedachtewisseling
met de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
9/11/2004   Regeling der werkzaamheden
16/11/2004   Inschrijving op agenda
16/11/2004   Niet behandeld
16/11/2004   Inschrijving op agenda
16/11/2004   Niet behandeld
23/11/2004   Inschrijving op agenda
23/11/2004   Niet behandeld
23/11/2004   Inschrijving op agenda
23/11/2004   Regeling der werkzaamheden
26/4/2005   Inschrijving op agenda
26/4/2005   Hoorzitting met de heer Camille Paulus, gouverneur van de provincie Antwerpen en voorzitter van de commissie voor de hervorming van de civiele veiligheid
26/4/2005   Gedachtewisseling
8/11/2005   Inschrijving op agenda
8/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne, Erika Thijs, Dirk Claes, Jean-Claude Maene
8/11/2005   Tussentijds verslag
van de commissie voor de hervorming van de civiele veiligheid
8/11/2005   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
8/11/2005   Hoorzitting met de heer Camille Paulus, gouverneur van de provincie Antwerpen en voorzitter van de commissie voor de hervorming van de civiele veiligheid
8/11/2005   Gedachtewisseling
14/3/2006   Inschrijving op agenda
14/3/2006   Eindverslag van de commissie voor de hervorming van de civiele veiligheid
14/3/2006   Gedachtewisseling
met de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
14/3/2006   Gedachtewisseling
met de heer Camille Paulis, gouverneur van de provincie Antwerpen en voorzitter van de commissie voor de hervorming van de civiele veiligheid
6/6/2006   Inschrijving op agenda
6/6/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-901/1 3-901/1 (PDF)
6/6/2006   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
9/11/2004   Indiening
6/6/2006   Einde behandeling
6/6/2006   Einde behandeling
6/6/2006   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/11/2004, 23/11/2004, 26/4/2005, 8/11/2005, 14/3/2006, 6/6/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving