S. 3-886 Dossierfiche                  

De eindeloopbaanproblematiek in de privťsector en de overheidssector
Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"  

oudere werknemer
vergrijzing van de bevolking
overheidsapparaat
particuliere onderneming
pensioenregeling
beroepsloopbaan
maatschappelijk of themadebat
Zilverfonds
pensioenvoorwaarden
werkende beroepsbevolking
beroepsbevolking
bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
vervroegd pensioen
deeltijdarbeid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-886/1 3-886/1 (PDF) Verslag namens de werkgroep 28/9/2005
3-886/2 3-886/2 (PDF) Verslag namens de werkgroep 28/9/2005
3-886/5 3-886/5 (PDF) Amendementen 1/10/2005
3-886/3 3-886/3 (PDF) Amendementen 12/10/2005
3-886/4 3-886/4 (PDF) Amendementen 12/10/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/11/2004   Indiening
8/11/2004   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
28/9/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
8/11/2004   Verzending naar werkgroep
8/11/2004   Inschrijving op agenda
8/11/2004   Hoorzitting met de heer Ralf Jacob, hoofd van de eenheid E/4 "Pensioenen en Gezondheid", directoraat Sociale Bescherming en Sociale Integratie, directoraat-generaal voor Tewerkstelling en Sociale Zaken van de Europese Commissie
8/11/2004   Hoorzitting met mevrouw Anne Vanderstappen, adviseur "Sociale Zaken", studiedienst UNIZO
8/11/2004   Hoorzitting met de heer Pierre Colin, secretaris-generaal van de Union des Classes moyennes
8/11/2004   Gedachtewisseling
29/11/2004   Inschrijving op agenda
29/11/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane, Stefaan Noreilde, Erika Thijs
29/11/2004   Hoorzitting met mevrouw Sonja Kohnenmergen, adviseur bij het VBO
29/11/2004   Hoorzitting met de heer Gilbert De Swert, hoofd Studiedienst van het ACV
29/11/2004   Hoorzitting met mevrouw Celien Vanmoerkerke, adviseur bij de Sociale Studiedienst van het ABVV
29/11/2004   Hoorzitting met de heer Bernard NoŽl, nationaal secretaris van de ACLVB
29/11/2004   Hoorzitting met mevrouw Anne Himpens, coŲrdinator van het Ervaringsfonds bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
29/11/2004   Gedachtewisseling
13/12/2004   Inschrijving op agenda
13/12/2004   Hoorzitting met professor dr. Sergio Perelman, Ulg
13/12/2004   Hoorzitting met dr. Eric Bonsang, Ulg
13/12/2004   Hoorzitting met dr. Roland Vanden Eede, voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren
10/1/2005   Inschrijving op agenda
10/1/2005   Hoorzitting mevrouw Bea Cantillon, directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid, Universiteit Antwerpen
10/1/2005   Hoorzitting met de heer Robert Plasman, directeur van het Dťpartement d'Economie Appliquťe de l'Universitť Libre de Bruxelles (DULBEA)
10/1/2005   Gedachtewisseling
17/1/2005   Inschrijving op agenda
17/1/2005   Hoorzitting met mevrouw Anne-Marie Halin, dienst "Uitkeringen", RIZIV
17/1/2005   Hoorzitting met de heer Jul Geeroms, secretaris van het OOK (Ouderen Overleg Komitee)
17/1/2005   Hoorzitting met de heer Christian Dhanis, voorzitter van CAS (Coordination des Associations de Seniors asbl)
17/1/2005   Hoorzitting met de heer Louis NoŽl, voorzitter van de Federatie van Burggepensioneerden en Gepensioneerden
17/1/2005   Hoorzitting met de heer Francis Fťraux, mevrouw Martine Croisiau en de heer Didier van der Meersch, vertegenwoordigers van Senioflex vzw
17/1/2005   Gedachtewisseling
31/1/2005   Inschrijving op agenda
31/1/2005   Hoorzitting met de heer Dirk Antonissen, gedelegeerd bestuurder, en mevrouw Sofie Taeymans, ISW n.v.
31/1/2005   Hoorzitting met de heren Herwig Stalpaert, adviseur "Arbeidsvoorwaarden" bij de directie-generaal FOD "Personeel en Organisatie", en de heer Erwin De Buyser, directeur bij de Administratie der Pensioenen
31/1/2005   Hoorzitting met de heer Frank Lierman, hoofd studiedienst Dexia, en de heer Mick Daman, bestuurder en lid directiecomitť Dexia Insurance Belgium, over het "Silver"-project
7/2/2005   Inschrijving op agenda
21/2/2005   Gedachtewisseling
met de heer Bruno Tobback, minister van Pensioenen
21/2/2005   Hoorzitting met mevrouw Alice Baudine, directrice Ambtenarenzaken, beleidscel van de minister van Ambtenarenzaken
over de eindeloopbaanproblematiek in de overheidssector
21/2/2005   Hoorzitting met mevrouw Kirsten O, adviseur bij de directie van de juridische dienst, het contentieux en de statuten van de Federale Politie
over de eindeloopbaanproblematiek in de overheidssector
21/2/2005   Hoorzitting met de heer Mark Suykens, directeur van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)
over de eindeloopbaanproblematiek in de overheidssector
7/3/2005   Inschrijving op agenda
7/3/2005   Hoorzitting met de heer Jan Gysen, administrateur-generaal, en de heer Nicolas Jeurissen, adjunct-administrateur-generaal, RSZPPO
7/3/2005   Hoorzitting met luitenant-kolonel militaire administrateur Ariane Vandenberghe, diensthoofd FOD "Defensie", en mevrouw Katrien Geernaert, directeur, lid van de beleidscel van de minister van Landsverdediging
14/3/2005   Inschrijving op agenda
14/3/2005   Hoorzitting met mevrouw Tania Dekens, adviseur, lid cel "Algemeen beleid" van de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
23/5/2005   Inschrijving op agenda
23/5/2005   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
24/5/2005   Inschrijving op agenda
24/5/2005   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
30/5/2005   Inschrijving op agenda
30/5/2005   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
6/6/2005   Inschrijving op agenda
6/6/2005   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
12/6/2005   Inschrijving op agenda
19/9/2005   Inschrijving op agenda
19/9/2005   Regeling van de werkzaamheden
26/9/2005   Inschrijving op agenda
26/9/2005   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
28/9/2005   Inschrijving op agenda
28/9/2005   Uitbrengen advies
De werkgroep heeft eenparig beslist het verslag over te zenden aan de commissie voor de Sociale Aangelegenheden
Doc. 3-886/1 3-886/1 (PDF)
28/9/2005   Uitbrengen advies
bijlagen
Doc. 3-886/2 3-886/2 (PDF)
2/5/2007   Einde behandeling
28/9/2005   Verzending naar commissie
28/9/2005   Inschrijving op agenda
28/9/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane, Stefaan Noreilde, Erika Thijs
28/9/2005   Bespreking
12/10/2005   Inschrijving op agenda
12/10/2005   Bespreking
van het verslag van de werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
19/10/2005   Inschrijving op agenda
19/10/2005   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 8/11/2004
Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
Behandeling beŽindigd 8/11/2004, 29/11/2004, 13/12/2004, 10/1/2005, 17/1/2005, 31/1/2005, 21/2/2005, 7/3/2005, 14/3/2005, 23/5/2005, 24/5/2005, 30/5/2005, 6/6/2005, 26/9/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/9/2005, 12/10/2005

Kruispuntbank van de wetgeving