S. 3-858 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang
Wim Verreycken   

herziening van de grondwet
Koning en Koninklijke familie
parlementaire onschendbaarheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-858/1 3-858/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 8/10/2004
3-858/2 3-858/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2004   Indiening Doc. 3-858/1 3-858/1 (PDF)
15/10/2004   Inoverwegingneming
15/10/2004   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
27/4/2007   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 3-217 Hand. 3-217 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
15/10/2004   Verzending naar commissie
27/4/2007   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 27/4/2007
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 26/4/2007, 27/4/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie