S. 3-830 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen
Jacques Germeaux    Jeannine Leduc    Stefaan Noreilde    Annemie Van de Casteele    Patrik Vankrunkelsven    Paul Wille    Luc Willems   

rechtstreeks gekozen kamer
herziening van de grondwet
stemplicht
verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-830/1 3-830/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 16/7/2004
3-830/2 3-830/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/7/2004   Indiening Doc. 3-830/1 3-830/1 (PDF)
15/10/2004   Inoverwegingneming
15/10/2004   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
27/4/2007   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 3-217 Hand. 3-217 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
15/10/2004   Verzending naar commissie
27/4/2007   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 27/4/2007
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 26/4/2007, 27/4/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie